PRIVACYVERKLARING
BROUWERIJ VAN HELLEMONT

Brouwerij Van Hellemont verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onderstaande privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Brouwerij Van Hellemont via info@brouwerijvanhellemont.be.

Welke informatie verzamelen we over jou?

Als je onze website bezoekt, houden we enkel volgende gegevens van jou bij: de pagina's die je bezoekt, jouw IP-adres, identificatie van je browser, computertype en demografische gegevens.
Bijvoorbeeld: een Telenet klant bezocht de website met Chrome op een mobiel toestel. Een andere bezoeker was klant bij KPN Nederland, en gebruikte de Firefox browser op Windows 10.
Wanneer je onze website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.
Ben je klant bij Brouwerij Van Hellemont en wens je een factuur ter betaling, dan houden we ook jouw facturatie- en contactgegevens bij.
Ben je ingeschreven op onze nieuwsbrief, dan houden we jouw e-mailadres en gemeente bij.

Wie verzamelt deze info over jou?

Wij, Brouwerij Van Hellemont, verzamelen deze info.
Je kan ons het makkelijkst contacteren via e-mail: info@brouwerijvanhellemont.be.

Hoe verzamelen we deze informatie?

De gegevens over welke browser en welk type toestel je gebruikt, stuurt je browser mee. Het IP-adres krijgen we van jouw computer zelf mee.
Je facturatie- en contactgegevens geef je ons mee wanneer we deze vragen om de eerste factuur op te stellen.
Je e-mailadres en je gemeente vul je in tijdens de opt-in actie of wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief.

Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die?

We gebruiken bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, ...) om onze site te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.
Je facturatiegegevens gebruiken we om jou na een levering een correcte factuur te kunnen sturen.
  Je e-mailadres gebruiken we om je onze nieuwsbrief te sturen en je gemeente vertelt ons waar onze fans wonen, wat ons helpt met beslissingen nemen, bijvoorbeeld in verband met verkooppunten.

Hoe lang bewaren we gegevens over jou?

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. We houden de analytische gegevens maximaal 5 jaar bij.
Je contact- en facturatiegegevens houden we minstens bij zolang de wet ons daartoe verplicht.
Zolang je onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, houden we je gegevens voor de nieuwsbrief bij.

Met wie delen we deze info?

Deze informatie gebruiken we zelf en delen we met niemand.
De bezoekers-analyse op de publieke website gebeurt door een externe firma. Zij hebben toegang tot de gegevens, zoals jouw IP-adres, de identificatie die je browser meestuurt en de pagina's die je bezoekt op onze site.
Je facturatiegegevens zijn opgeslagen in de online facturatietool "De Factuur".
Je naam, e-mailadres en gemeente zijn opgeslagen in de online mailingtool "Mailchimp".

Welke rechten heb ik?

De GDPR stelt jou als individu centraal, en geeft je een aantal rechten. Zo heb je het recht om inzage te krijgen in de gegevens die we over jou bijhouden en mag je incorrecte gegevens laten aanpassen. Daarnaast kan je ons vragen om gegevens te wissen en mag je bezwaar maken tegen overdracht van jouw gegevens naar derden. Indien je één van deze rechten wil uitoefenen, neem je best per e-mail of schriftelijk contact met ons op.

Via de instellingen van jouw browser kan je de "cookies" die je identificeren, wissen. Je kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website dan niet correct werken.
Jouw factuatiegegevens worden niet verwijderd, die moeten we immers wettelijk gezien bijhouden zolang we je factureren.
Je uitschrijven van onze nieuwsbrief kan door een simpele e-mail met je vraag naar info@brouwerijvanhellemont.be.
Het is wel zo dat het recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen.
Indien je van mening bent dat je rechten geschonden zijn, kan je klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.

Terug naar hoofdpagina.